Samsung SDS Vietnam: Gala “Go Beyond”

Ý tưởng

Vượt xa khỏi những kỳ vọng, nằm ngoài mọi ranh giới, đổi mới không ngừng để tiến vào tương lai một cách rực rỡ nhất! Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt chương trình mà Phome xây dựng cho Gala SDSV – Go Beyond.

Chương trình

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Gala “Go Beyond” được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Trống Đồng – Hoàng Quốc Việt vừa qua.

PHOME COMPANY

PHOME COMPANY