Dịch vụ

Tổ chức Teambuilding và các khoá học kỹ năng
Thiết kế và thi công sân khấu
Cho thuê thiết bị sự kiện
Hợp tác tổ chức Liveshow
Tổ chức hội nghị, hội thảo
Tổ chức khai trương – Động thổ - Khánh thành
Triển lãm – Road Show – Sampling
Tổ chức sự kiện

PHOME COMPANY

PHOME COMPANY